Model:  Anne Duffy   HMUA: Burton Yuen Stylist: Gian Designs

Model: Anne Duffy 
HMUA: Burton Yuen
Stylist: Gian Designs

 Model:  Anne Duffy   HMUA:  Burton Yuen Stylist:  Gian Designs

Model: Anne Duffy 
HMUA: Burton Yuen
Stylist: Gian Designs

 Model: Ivy-Rose Raven HMUA:  Burton Yuen Stylist:  Gian Designs
 Tia   Styling:  GIAN

Tia 
Styling: GIAN

 Anne Duffy - St Mary's Cathedral

Anne Duffy - St Mary's Cathedral

 Slinky Ivy-Rose

Slinky Ivy-Rose

 Ama
 Ama
 Tia   Styling:  GIAN

Tia 
Styling: GIAN

 Tia   Styling:  GIAN

Tia 
Styling: GIAN

 Tia   Styling: GIAN

Tia 

Styling: GIAN

 Tia   Styling:  GIAN

Tia 
Styling: GIAN

 Tia   Styling:  GIAN

Tia 
Styling: GIAN

 Model:  Anne Duffy   HMUA: Burton Yuen Stylist: Gian Designs
 Model:  Anne Duffy   HMUA:  Burton Yuen Stylist:  Gian Designs
 Niky
 Model: Ivy-Rose Raven HMUA:  Burton Yuen Stylist:  Gian Designs
 Tia   Styling:  GIAN
 Niky
 Anne Duffy - St Mary's Cathedral
 I vy-Rose
 Anne Duffy
 Slinky Ivy-Rose
 Ama
 Ama
 Tia   Styling:  GIAN
 Tia   Styling:  GIAN
 Tia   Styling: GIAN
 Tia   Styling:  GIAN
 Tia   Styling:  GIAN
 Niky

Model: Anne Duffy 
HMUA: Burton Yuen
Stylist: Gian Designs

Model: Anne Duffy 
HMUA: Burton Yuen
Stylist: Gian Designs

Tia 
Styling: GIAN

Anne Duffy - St Mary's Cathedral

Slinky Ivy-Rose

Tia 
Styling: GIAN

Tia 
Styling: GIAN

Tia 

Styling: GIAN

Tia 
Styling: GIAN

Tia 
Styling: GIAN

show thumbnails